Mateřská škola Radkovice u Hrotovic

 

Sponzorský vzkaz

Obrázek sponzor

Sponzorský odkaz v plné velikosti ZDE

 

Mateřská škola je příspěvková organizace, její činnost je upravena §33-35 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhl. č. 14/2005 Sb., vyhl. č. 43/2006 Sb.,
o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Příspěvková organizace dále zajišťuje školní stravování podle ustanovení vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění.


ÚŘEDNÍ DESKA ŠKOLKY

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED A ROZPOČET - zveřejněno 24.12.2019

Mateřská škola bude otevřena od 25. 5. 2020.

Další informace na stránách obce Radkovice u Hrotovic :

https://hrotovicko.cz/radkovice/radkovnew/index.php?a=aktualit/materska-skola-bude-otevrena-od-25.5.2020

 

 

Zápis do MŠ  na školní rok 2020/2021

Seznam přijatých uchazečů

 

 


Důležité dokumenty:

Organizace školního roku 2018-2019

Školní řád

Plán nákladů  výnosů

Režim dne

Základní informace o škole

Plánované akce


Kontaktní údaje:


Mateřská škola Radkovice u Hrotovic - příspěvková organizace
Radkovice u Hrotovic 106
tel: 568 864 436
e-mail: msradkovice@seznam.cz

Provoz: po - pá  6:30 - 15:30
Ředitel: Ludmila Vacušková

Spolupráce MŠ s rodiči:
DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKUSprávce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:
* přístup ke správcem zpracovávaným osobním údajům,
* opravu správcem zpracovávaných osobních údajů,
* výmaz správcem zpracovávaných osobních údajů,
* omezení zpracování správcem zpracovávaných osobních údajů,
* právo na přenositelnost správcem zpracovávaných osobních údajů,

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných správcem, námitky.
Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit u správce těmito způsoby:
– v písemné listinné podobě, s úředně ověřeným podpisem žadatele, zasláním na adresu sídla správce (viz. kontakty)
– v elektronické formě, e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele, prostřednictvím elektronické podatelny správce (viz. kontakty)
– prostřednictvím datové schránky žadatele.
– žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu v sídle správce
V případě, že bude požadavek subjektu údajů na poskytnutí informací nepřiměřený, či opakovaný v krátké době,
může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný požadavek může být odmítnut.

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
V rámci zpracování os. údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.
Správce stanovil „Pověřence pro ochranu osobních údajů“, dle čl. 37 nařízení GDPR. Pověřencem je:

Luboš Palát
kontaktní e-mail : palat@kazda.info
kontaktní tel: 568 840 041, GSM: 733 369 180
Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě.
Informace a požadavky směřujte primárně na správce (viz. kontakty), pověřence kontaktujte pouze v případě problémů s vyřízením Vašich požadavků, stížností apod.
Stránky MŠ Radkovice u Hrotovic na webu obce Radkovice u Hrotovic - včetně původní fotogalerie ZDE